పురపాలక తరహా మేలు – తెలంగాణ బిల్డర్స్ ఫెడరేషన్ ప్రధాన కార్యదర్శి జక్కా వెంకట్‌రెడ్డి

పురపాలక తరహా మేలు – తెలంగాణ బిల్డర్స్ ఫెడరేషన్ ప్రధాన కార్యదర్శి జక్కా వెంకట్‌రెడ్డి

ప్రస్తుతం రెవెన్యూ విభాగంలో ఆన్‌లైన్ విధానం లేకపోవడం సమస్యలకు ప్రధాన కారణమని, మునిసిపల్ కార్పొరేషన్లలో మాదిరి అమలుపరిస్తే పారదర్శకత..…

Read more